Allmän information om SFV

 

Medlemmarna utgörs av aktiva, ständiga och stödjande.

Årsavgiften för aktiva medlemmar är 350 kronor för ensam medlem och 600 kronor för sammanboende par. För mer information eller ansökan om medlemskap, kontakta oss per telefon, e-post eller snigelpost eller ta kontakt med någon av dansledarna på dansövningarna.


Kontaktpersoner:

Ordförande: Anders Roland 070-368 42 95
  Tröskverksvägen 80 anders@folkdans.org
  125 32 ÄLVSJÖ  
     
Dansledare: Karl-Erik Elestav 08 - 580 358 96
073-969 40 74
  Nypongränd 19 karlerik.elestav@gmail.com
  175 49 JÄRFÄLLA  
     
Sekreterare: Erik Dalhammar 08 - 541 368 10
076-555 75 04
  Vegabacken 19 erik@folkdans.org
  185 41 VAXHOLM  
   
WEBmaster: Erik Dalhammar, se ovan 
   
Betalningar: Svenska Folkdansens Vänner, PlusGiro 15 16 71-5


top_butt.gif (253 bytes)


Senaste ändring: den 11 maj 2016