Dansprogram den 22 mars 2018

 

 
Vals
Schottisch från Idre
Engelska för tre par
Gustavs skål
Tantoli (I)
Fryksdalspolska
Lansiärkadrilj
Hambo
Schottisch (fyrspann)
Ränningen
Repetition av instruktion (I)
Västgötapolska
Menuett & Gavott
Schubertvals
 

Vill du läsa på i förväg kan du läsa i den Digital Dansboken.
 
Senaste ändring: den 20 mars 2018