Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För SFV:s del innebär det att de uppgifter som vi registrerar och behandlar för våra medlemmar är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser samt födelsedatum och betalning av medlemsavgifter. Vidare behandlar vi anmälningar till arrangemang m.m.

Vi delar inte några personuppgifter med andra parter.

Den rättsliga grunden för vår behandling av medlemmarnas personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6.1 b som innebär att det föreligger att avtalsförhållande mellan SFV och medlemmen då medlemskapet har beviljats.

Har du frågor om detta, kontakta mig då: erik@folkdans.org.

De registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Du kan läsa mer om detta i dataskyddsförordningens artiklar 12 och 13.
Du kan också läsa om de vanligaste frågorna direkt på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats.

Dataskyddsförordningens texter

Dataskyddförordningen är en del av Europeiska Unionens förordningar.
Du kan läsa förordningens kompletta text här. (Det är mycket lagtext, sök på Artikel 6)


Senaste ändring: den 19 april 2024