DANS och MUSIK


Dansen är kärnan i SFVs verksamhet och den utövas på dansövningar, kurser, lekstugor (traditionella dansfester), öppna danskvällar, uppvisningar och resor. Vi dansar Pardanser, Gruppdanser (kadriljer), Herrskapsdanser, och Polskor. Vi provar ibland också Bugg, Tango, Salsa eller Medeltidsdanser.

Danslokalen ligger mitt i Stockholm på Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37.

Dans på torsdagskvällar

Musiken på våra dansövningar är levande pianospel. På lekstugor och dansuppvisningar har vi ofta spelmän som förstärkning till pianot eller bara spelmän. 

I föreningen har folkmusiken under årens lopp hållits levande genom olika grupper av spelmän och sångare.

Vi har kontakt med ett antal spelmän som brukar spela hos oss. Vi har som mål att starta en spelmanssektion inom föreningen som träffas regelbundet och spelar vår repertoar.

Är du intresserad av att bli medlem så kom till en dansövning och pröva på. Kontakta oss helst i förväg.

Många av våra danser finns beskrivna i Dansboken och en del av musiken finns på CD-skivan.


Senaste ändring: den 11 juli 2020