SFV:s digitala dansbok

I avsnitten Allmänna anvisningar, Steg och Fattningar förklaras de termer och begrepp som förekommer i ingressen till varje dansbeskrivning, där utgångsställning, fattningar och steg i respektive dans anges. Förekommande uppställningar är beskrivna i de allmänna anvisningarna.

Andra danstermer som figuré, komplimang, port, lyft, knäfall etc. återfinns under rubriken Figurer, rörelser och andra moment i danserna.

Efter varje enskild beskrivning av steg och fattningar anges inom parentes i vänstra textkanten Svenska Folkdansringens för Bygdekultur motsvarande benämning i de fall den skiljer sig från SFV:s.

Dansbeskrivningarna är indelade i tre grupper: Folkliga pardanser och gruppdanser samt högrestånds- och sällskapsdanser. Inom varje avsnitt står danserna i bokstavsordning.

Datorframställda skisser samt handtecknade bilder kompletterar texten. I skisserna markeras kavaljer med X, dam med O. Höger- och vänsterbeteckningar anges från fronten sett. Streckmarkeringar i skisserna visar de dansandes plats i utgångsställningen. Pilar anger rörelseriktning.

Musik till flertalet danser återfinns i den gängse folkmusiklitteraturen. Musikhänvisningar ges i samband med den sammanfattning, som avslutar beskrivningen av danserna. Här anges de förkortade namn som allmänt används för respektive bok; bibliografiska uppgifter finns under rubriken Några litteratur- och musikhänvisningar.

För vissa danser anges en speciell melodi. Mer svårtillgängliga noter har medtagits och finns under rubriken Musik. Taktangivelser ges löpande i texten och sammanfattas i början av varje tur inom parentes efter turens namn.

Uttringe, som nämns på några ställen i boken, är SFV:s sportstuga i Rönninge utanför Stockholm.

Här finner du information om den tryckta versionen av Dansboken.

Allt innehåll på denna sida är i form av pdf-sidor. För att läsa dessa behöver du Adobe Reader eller motsvarande.

Om du inte redan har ett program för att läsa pdf-sidor kan du hämta Adobe Reader här: (gratis).
OBS: På Adobes sida finns det ett valfritt erbjudande om ett säkerhetsprogram.
Vill du inte ha det, klicka bort bocken i kryssrutan!

Bokens omslag Gruppdanser
Inlaga 1-2 Daldans
  Dans till Fryksdalsmelodi
Allmänt Ekebykadrilj
Bokens tillkomst och tillämpning Engelsk kadrilj
Allmänna anvisningar Fryksdalspolska
Fattningar Fyrmannadans
Figurer, rörelser och andra moment i danserna Gotlandskadrilj
Steg Halländsk kadrilj
Några litteratur- och musikhänvisningar Skrälåt
  Skånsk kadrilj
Pardanser Trekarlspolska
Bakmes med Syvskrit Vindmölledans
Hambo Västgötapolska
Jämthambo Väva vadmal
Klubba Östgötapolska
Polka Övrabykadrilj
Polketta  
Rysk mazurka Musik (noter)
Schottisch i turer Engelsk kadrilj
SFV-vals Jämthambo
Stegvals La Véritable Polka
Tantoli Sarabande Grandiose
Varsovienne Tiarara
Vindeliska Vindeliska
  Vosserullen
Högrestånds- och sällskapsdanser  
Fransäs  
Gammalpolka  
Gavott  
Lansiärkadrilj  
Menuett  
Schubertvals  
   

Senaste ändring: den 24 maj 2015