DRÄKTER

http://folkdans.org/test/images/matmarsch_2.jpg

Sedan 1920-talet har SFV haft en egen dräktkammare och tack vare gåvor och eget arbete förvaltar föreningen idag ett 50-tal kompletta folkdräkter. Dräkterna kommer från hela Sverige och visar det mångskiftande dräktskicket i olika delar av landet.
Vidare finns det ett antal barndräkter och 1700- och 1800-talsdräkter för scenbruk.

Dräkterna används vid fester och uppvisningar och de underhålls och förnyas av SFVs dräktförvaltare.

Ett stort antal medlemmar har egna dräkter och många av dessa har tillverkats av medlemmarna själva. Många dräkter går även i arv från generation till generation.


Senaste ändring: den 24 september 2015