Allmän information om SFV

 

Medlemmarna utgörs av aktiva, ständiga och stödjande.

Årsavgiften är 360 kronor för alla aktiva medlemmar och 175 kronor för stödjande.
För mer information eller ansökan om medlemskap, kontakta oss per telefon, e-post eller snigelpost eller ta kontakt med någon av dansledarna på dansövningarna.


Kontaktpersoner:

Ordförande: Anders Roland 070-368 42 95
  Nockeby backe 8 B anders@folkdans.org
  168 40 BROMMA  
     
Dansledare: Einar Lilliestierna 08-580 119 75
073-731 40 72
  Avstyckningsvägen 41 einar@folkdans.org
  175 50 JÄRFÄLLA  
     
Sekreterare: Erik Dalhammar 076-555 75 04
  Vegabacken 19 erik@folkdans.org
  185 41 VAXHOLM  
   
WEBmaster: Erik Dalhammar, se ovan 
   
Betalningar: Svenska Folkdansens Vänner, PlusGiro 15 16 71-5
  SFV Medlemsavgifter, PlusGiro 15 16 71-5
   
Organisationsnr: 815600-1144


top_butt.gif (253 bytes)


Senaste ändring: den 15 juli 2021