Dansboken

 

DANSBOKEN är resultatet av ett mångårigt arbete av tidigare dansledare och dansnämndsledamöter samt några av SFVs musiker. Trettiofem danser presenteras här med detaljerade beskrivningar och korta sammanfattningar. Utöver allmänna anvisningar, beskrivning av steg och fattningar m.m. beskrivs i två avsnitt pardanser och gruppdanser av folklig karaktär. Ett tredje avsnitt omfattar sällskapsdanser och högreståndsdanser.

Till alla danser lämnas musikhänvisningar. I slutet av boken har införts några noter som kan vara svåra att finna på annat håll.

Här finner du den digitala versionen av Dansboken.

DANSBOKEN utgavs 1992 av SFV och finns att beställa hos oss till det facila priset av 150 kronor plus emballage och porto.

Beställning kan göras här.

Det går även bra att beställa per 'snigelpost', e-post eller telefon.
Kontaktuppgifterna finns här.

Boken har ISBN-kod 91-630-0980-3.

 
top_butt.gif (253 bytes)

Senaste ändring: den 10 mars 2015